Medicinal Formulas : WU JIN WAN

« Back to the list

WU JIN WAN

Black and gold pill

Products list :
0.1g (zhi) WU ZHU YU
0.29g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.1g (yan zhi) BU GU ZHI
0.29g CHUAN XIONG
0.1g DANG GUI
0.1g E ZHU
0.1g MU XIANG
0.1g PU HUANG
0.1g SAN LENG
0.1g SHU DI HUANG
0.58g (cu zhi) XIANG FU
0.1g XIAO HUI XIANG
0.29g YAN HU SUO
1.56g YI MU CAO
0.1g AI YE tan

Memo : Pain due to stagnation of qi and blood in the abdomen.