Medicinal Formulas : WU MO YIN ZI

« Back to the list

WU MO YIN ZI

Five milled ingredients drink

Products list :
9g BING LANG
6g CHEN XIANG
6g MU XIANG
9g (jiu) WU YAO
9g ZHI SHI

Origin : YI BIAN

Memo : Brutal qi inversion after an emotional excess (often anger) due to binding depression of liver qi. Severe (mobile) pain in the chest and the abdomen.