Medicinal Formulas : XI TONG WAN

« Back to the list

XI TONG WAN

XI XIAN CAO and CHOU WU TONG YE pill

Products list :
4.5g CHOU WU TONG YE
4.5g XI XIAN CAO

Memo : Wind-damp transforming into heat