Medicinal Formulas : XIA YU XUE TANG

« Back to the list

XIA YU XUE TANG

Stasis-precipitating decoction

Products list :
1.67g (sheng) DA HUANG
0g MENG CHONG
1.67g TAO REN
1.67g DI BIE CHONG; TU BIE CHONG

Memo : Blood retention in the uterus after childbirth