Medicinal Formulas : XIANG LIAN WAN

« Back to the list

XIANG LIAN WAN

MU XIANG and HUANG LIAN pill

Products list :
4g (zhi) WU ZHU YU
1.5g HUANG LIAN
2.5g MU XIANG

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : Internal damp heat with dysentery.