Medicinal Formulas : XIANG RU SAN

« Back to the list

XIANG RU SAN

XIANG RU powder

Products list :
9g chao huang (BAI) BIAN DOU
9g jiang zhi HOU PO
12g XIANG RU

Origin : HE JI JU FANG

Memo : Cold wind strike and internal dampness (cold drinks) during summer period.