Medicinal Formulas : XIANG SHA PING WEI SAN

« Back to the list

XIANG SHA PING WEI SAN

Stomach- calming XIANG FU and SHA REN powder

Products list :
7.15g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
9.35g CANG ZHU
5.5g CHEN PI, JU PI
1.93g mi zhi GAN CAO
7.15g (chao huang) MAI YA
3.85g SHA REN
7.15g SHAN ZHA
1.93g sheng JIANG
3.85g (cu zhi) XIANG FU
7.15g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Abdominal distension, ballooning due to gastrointestinal accumulation Food stagnating in the stomach duct and spleen vacuity with food damage