Medicinal Formulas : XIANG SHA ZHI ZHU WAN

« Back to the list

XIANG SHA ZHI ZHU WAN

MU XIANG, SHA REN, ZHI SHI and BAI ZHU pill

Products list :
8g BAI ZHU
2g MU XIANG
0.8g SHA REN
4g fu chao ZHI SHI

Memo : Stomach/spleen qi vacuity with food accumulation and pain.