Medicinal Formulas : XIAO FENG DAO CHI TANG

« Back to the list

XIAO FENG DAO CHI TANG

Dispersing wind and red abducting decoction

Products list :
7.7g BAI XIAN PI
2.45g BO HE
5.25g DENG XIN CAO
12.95g FU LING
2.45g GAN CAO
2.45g HUANG LIAN
12.95g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
5.25g CHUAN MU TONG
7.7g NIU BANG ZI
10.85g SHENG DI HUANG

Memo : Sudden rash due to external wind-heat and internal damp-heat.