Medicinal Formulas : XIAO FENG SAN (2)

« Back to the list

XIAO FENG SAN (2)

Eliminate Wind Powder (2)

Products list :
0.95g BO HE
0.95g CHAN TUI = CHAN YI
0.27g CHEN PI, JU PI
0.95g CHUAN XIONG
0.95g FANG FENG
0.95g FU LING
0.27g HOU PO
0.95g QIANG HUO
0.9g REN SHEN
0.95g (fu chao) JIANG CAN = (fu chao) BAI JIANG CAN
0.95g JING JIE SUI

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : Wind-cold-dampness (entering the channels)