Medicinal Formulas : XIAO FENG SAN (3)

« Back to the list

XIAO FENG SAN (3)

Eliminate Wind Powder (3)

Products list :
1.14g BAI ZHI
1.14g CHUAN XIONG
1.14g DA DOU HUANG JUAN = QING SHUI DOU JUAN
1.14g DANG GUI
1.14g FANG FENG
0.6g GAN CAO
1.14g JU HUA
1.14g LING YANG JIAO
1.14g QIANG HUO
1.14g SHI GAO
1.14g JING JIE SUI

Origin : SHI YI DE XIAO FANG

Memo : Phlegm fire, wind-heat toxin affecting the head and neck.