Medicinal Formulas : XIAO HUO LUO DAN

« Back to the list

XIAO HUO LUO DAN

Minor quickening the network vessels pill

Products list :
1.4g (zhi) TIAN NAN XING
1.4g DI LONG = QIU YIN
1.4g zhi CAO WU TOU
1.4g zhi CHUAN WU TOU
0.5g chao MO YAO
0.5g chao RU XIANG

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : Impediment pattern due to wind-cold-damp in the network vessels. Aftereffects of cerebral vascular accident with phlegm, dampness, blood accumulation the network vessels.