Medicinal Formulas : XIAO JIAN ZHONG TANG

« Back to the list

XIAO JIAN ZHONG TANG

Minor strengthening the center decoction

Products list :
12g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
3g DA ZAO = HONG ZAO
4g mi zhi GAN CAO
6g GUI ZHI
6g sheng JIANG
12g YI TANG

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Consumption pattern (xu lao) with internal vacuity cold (of the spleen), qi and blood vacuity with spasmodic pains.