Medicinal Formulas : XIAO LUO WAN

« Back to the list

XIAO LUO WAN

Dispersing nodules pill

Products list :
0.5g E ZHU
1.2g HUANG QI
0.5g LONG DAN
0.5g SAN LENG
1g XUAN SHEN = YUAN SHEN
0.3g XUE JIE
1g ZHE BEI MU
0.3g chao MO YAO
0.3g chao RU XIANG
3g duan MU LI

Origin : YI XUE ZHONG ZHONG CAN XI LU

Memo : Nodules due to phlegm fire, goiter, scrofula...