Medicinal Formulas : XIAO QING LONG JIA SHI GAO TANG

« Back to the list

XIAO QING LONG JIA SHI GAO TANG

Minor blue/green dragon plus SHI GAO decoction

Products list :
9g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
9g qing BAN XIA
6g mi zhi GAN CAO
3g gan JIANG
6g GUI ZHI
9g MA HUANG
12g SHI GAO
5g WU WEI ZI
3g XI XIN

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : External wind cold strike with internal rheum in the lung and/or surface edemas, with internal heat.