Medicinal Formulas : XIAO TIAO JING TANG

« Back to the list

XIAO TIAO JING TANG

Minor regulating menstruation decoction

Products list :
3g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
3g DANG GUI
2g HU PO
1g ROU GUI
0.2g SHE XIANG
1g XI XIN
3g cu MO YAO

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Troubles of mind (shen) during postpartum period due to blood stasis and vacuity.