Medicinal Formulas : XIAO XIAN XIONG TANG

« Back to the list

XIAO XIAN XIONG TANG

Minor chest bind decoction

Products list :
10g qing BAN XIA
10g HUANG LIAN
25g GUA LOU

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Accumulation of phlegm heat in the lung or the thorax, cough, nausea, vomiting...