Medicinal Formulas : XIAO YAN JIE DU WAN

« Back to the list

XIAO YAN JIE DU WAN

Anti-inflammatory toxin-resolving pill

Products list :
7.15g FANG FENG
3.9g GAN CAO
19.18g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
15.6g LIAN QIAO
19.18g PU GONG YING

Origin : GU JIN YI JIAN

Memo : Wind-heat toxin, sore-toxin With fever, abscess, boil, throat : swollen, painful throat