Medicinal Formulas : XIE FEI YIN

« Back to the list

XIE FEI YIN

Draining the lung beverage

Products list :
6g BAI ZHI
6g CHI SHAO (YAO)
6g FANG FENG
6g GAN CAO
6g HUANG QIN
6g JING JIE
9g LIAN QIAO
3g CHUAN MU TONG
6g QIANG HUO
6g SANG BAI PI
12g SHI GAO
6g ZHI ZI
3g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : YAN KE ZUAN YAO

Memo : Evil (repletion) heat in the lung (heat in the qi aspect).