Medicinal Formulas : XIE HUANG SAN

« Back to the list

XIE HUANG SAN

Draining the yellow powder

Products list :
12g FANG FENG
7g GAN CAO
10g HUO XIANG
12g SHI GAO
6g ZHI ZI

Origin : XIAO ER YAO ZHENG ZHI JUE

Memo : Ascent of stomach fire due to spleen fire (hidden fire).