Medicinal Formulas : XIE XIN DAO CHI TANG

« Back to the list

XIE XIN DAO CHI TANG

Heart-draining red-abducting decoction

Products list :
3.7g DAN ZHU YE
3.7g DENG XIN CAO
3.7g HUANG LIAN
3.7g CHUAN MU TONG
18.5g SHENG DI HUANG
3.7g GAN CAO SHAO

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Small intestinal repletion heat or heart fire flaming upward