Medicinal Formulas : XIN JIA XIANG RU YIN

« Back to the list

XIN JIA XIANG RU YIN

Newly supplemented XIANG RU beverage

Products list :
9g BIAN DOU HUA
6g jiang zhi HOU PO
9g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
7g LIAN QIAO
6g XIANG RU

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Initial stage of a summerheat damp strike (with cold on the exterior).