Medicinal Formulas : XIN YI SAN

« Back to the list

XIN YI SAN

XIN YI HUA powder

Products list :
1g BAI ZHI
1g CHUAN XIONG
1g FANG FENG
0.5g GAN CAO
1g GAO BEN
1g CHUAN MU TONG
1g SHENG MA
1g XI XIN
1g XIN YI (HUA)

Memo : Rhinitis with profuse rhinorrhea due to external wind cold strike.