Medicinal Formulas : YAN NIAN BAN XIA TANG

« Back to the list

YAN NIAN BAN XIA TANG

Life-stretcher BAN XIA decoction

Products list :
2.25g (zhi) WU ZHU YU
11g qing BAN XIA
6.5g BIE JIA
6.5g BING LANG
4.25g gan JIANG
6.5g JIE GENG
6.5g QIAN HU
4.25g REN SHEN
2.25g ZHI SHI

Memo : Troubles due to intestines and stomach phlegm damp encumbrance