Medicinal Formulas : YI GUAN JIAN

« Back to the list

YI GUAN JIAN

All-the-way through brew

Products list :
10g BEI SHA SHEN
5g CHUAN LIAN ZI
10g DANG GUI SHEN
15g GOU QI ZI
10g MAI MEN DONG = MAI DONG
25g SHENG DI HUANG

Origin : DU ZHONG

Memo : Liver and kidney yin vacuity with binding depression of liver qi (and liver/stomach disharmony ).