Medicinal Formulas : YI YI FU ZI BAI JIANG SAN

« Back to the list

YI YI FU ZI BAI JIANG SAN

YI YI REN, FU ZI and BAI JIANG CAO powder

Products list :
14.85g BAI JIANG CAO
5.85g (dan) FU ZI
24.3g sheng YI YI REN

Origin : JIN GUI YAO LUE

Memo : Intestinal abscess in the beginning of the third stage (pus is totally formed)