Medicinal Formulas : YIN CHEN SI NI TANG

« Back to the list

YIN CHEN SI NI TANG

YIN CHEN four rebellious decoction

Products list :
3g (dan) FU ZI
3g GAN CAO
4.5g pao JIANG
4.5g YIN CHEN

Origin : ZHANG SHI YI TANG

Memo : Jaundice due to cold-damp encumbering the spleen with kidney yang vacuity