Medicinal Formulas : YIN QIAO BAI DU SAN

« Back to the list

YIN QIAO BAI DU SAN

JIN YIN HUA and LIAN QIAO eliminating toxin powder

Products list :
3g BO HE
5g CHAI HU
5g CHUAN XIONG
5g DU HUO
5g FU LING
3g GAN CAO
5g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
5g LIAN QIAO
5g QIAN HU
5g QIANG HUO
2g sheng JIANG
5g ZHI KE = ZHI QIAO
5g chao JIE GENG

Memo : External wind heat (damp) strike with internal toxic heat. Abscess, furuncle (initial stage).