Medicinal Formulas : YU NÜ JIAN

« Back to the list

YU NÜ JIAN

Woman of jade decoction

Products list :
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g (HUAI) NIU XI
15g SHI GAO
12g SHU DI HUANG
6g ZHI MU

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : (Ascending) stomach fire damaging (kidney) yin.