Medicinal Formulas : YUE BI JIA BAN XIA TANG

« Back to the list

YUE BI JIA BAN XIA TANG

Effusing spleen plus BAN XIA decoction

Products list :
7g fa BAN XIA
4g DA ZAO = HONG ZAO
3g GAN CAO
8g MA HUANG
4g sheng JIANG
11g SHI GAO

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Asthma, cough due phlegm heat and heat blocked in the lung.