Medicinal Formulas : YUE BI JIA ZHU TANG

« Back to the list

YUE BI JIA ZHU TANG

Effusing spleen plus BAI ZHU decoction

Products list :
7g BAI ZHU
2g DA ZAO = HONG ZAO
5g mi zhi GAN CAO
9g MA HUANG
6g sheng JIANG
17g SHI GAO

Origin : JIN GUI YAO LUE

Memo : Wind-water (surface edema due to damp wind), generalized edema.