Medicinal Formulas : YUE BI TANG

« Back to the list

YUE BI TANG

Effusing spleen decoction

Products list :
2g DA ZAO = HONG ZAO
3g mi zhi GAN CAO
8g MA HUANG
5g sheng JIANG
23g SHI GAO

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Wind-water (surface edema due to damp wind), acute nephritis.