Medicinal Formulas : ZHEN ZHU MU WAN

« Back to the list

ZHEN ZHU MU WAN

ZHEN ZHU MU pill

Products list :
0.6g BAI ZI REN
0.4g CHEN XIANG
1g DANG GUI
0.4g FU SHEN
0.6g REN SHEN
1g SHU DI HUANG
0.6g SUAN ZAO REN
0.4g XI JIAO
0.8g ZHEN ZHU MU

Origin : PU JI BEN SHI FANG

Memo : Rising up of liver yang due to yin and blood vacuity.