Medicinal Formulas : ZHENG QI TIAN XIANG SAN

« Back to the list

ZHENG QI TIAN XIANG SAN

Day qi-righting XIAN FU powder

Products list :
1.26g CHEN PI, JU PI
0.42g mi zhi GAN CAO
0.66g sheng JIANG
1.26g (jiu) WU YAO
1.74g (cu zhi) XIANG FU
0.66g ZI SU YE

Memo : Menopause troubles due to binding depression of liver qi