Medicinal Formulas : ZHI SHI DAO ZHI WAN

« Back to the list

ZHI SHI DAO ZHI WAN

ZHI SHI eliminating stagnation pill

Products list :
1.25g BAI ZHU
4.5g (sheng) DA HUANG
1.25g FU LING
1.25g HUANG LIAN
1.25g HUANG QIN
0.75g ZE XIE
2.25g fu chao ZHI SHI
2.25g chao huang SHEN QU = chao huang LIU QU

Origin : NEI WAI SHANG BIAN HUO LUN

Memo : Food accumulation with qi and damp heat stagnation (stomach, intestines).