Medicinal Formulas : ZHI ZHU WAN

« Back to the list

ZHI ZHU WAN

ZHI SHI et BAI ZHU pill

Products list :
10g BAI ZHU
5g fu chao ZHI SHI

Origin : PI WEI LUN

Memo : Spleen/stomach qi vacuity with food accumulation.