Medicinal Formulas : ZHI ZI DOU CHI TANG

« Back to the list

ZHI ZI DOU CHI TANG

ZHI ZI and DAN DOU CHI decoction

Products list :
20g DAN DOU CHI
20g ZHI ZI

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Soft qi aspect pattern or blocked heat in the qi aspect.