Medicinal Formulas : ZHONG GUO SHOU WU ZHI

« Back to the list

ZHONG GUO SHOU WU ZHI

China HE SHOU WU juice

Products list :
2.72g BAI ZHI
4g CHUAN XIONG
10g DANG GUI
0.32g DING XIANG
0.64g GAN CAO
10g HE SHOU WU
8g (zheng) HUANG JING
4g SHENG DI HUANG
0.32g JU HE

Memo : Blood vacuity (and eventually stasis), kidney and liver vacuity with generalized weakness due to long time illness, childbirth ...