Medicinal Formulas : ZHONG HE TANG

« Back to the list

ZHONG HE TANG

Harmonizing the center decoction

Products list :
5g BAI ZHI
5g BAI ZHU
6g CHEN PI, JU PI
3g CHUAN XIONG
5g DANG GUI
3g FU LING
3g GAN CAO
5g HUANG QI
3g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
6g REN SHEN
3g cu MO YAO
3g cu RU XIANG
3g cu chao ZAO JIAO CI

Origin : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Memo : Edemas, swelling, half yin and half yang abscesses due to qi and blood vacuity.