Medicinal Formulas : ZHONG MAN FEN XIAO TANG

« Back to the list

ZHONG MAN FEN XIAO TANG

Center fullness separating and dispersing decoction

Products list :
3.5g (zhi) WU ZHU YU
3.5g qing BAN XIA
1.25g BI CHENG QIE
3.5g CAO DOU KOU
1.5g CHAI HU
1.5g DANG GUI
3.5g FU LING
1.5g gan JIANG
3.5g HOU PO
3.5g HUANG BAI
1.25g HUANG LIAN
3.5g HUANG QI
1.25g MA HUANG
3.5g MU XIANG
1.5g QING PI
1.25g REN SHEN
1.5g sheng JIANG
3.5g SHENG MA
3.5g (chao) YI ZHI REN
1.25g ZE XIE
1.25g zhi CHUAN WU TOU

Origin : LAN SHI MI CANG

Memo : Distension of the abdomen due to cold-damp and qi stagnation