Medicinal Formulas : ZHU PI DA WAN

« Back to the list

ZHU PI DA WAN

Great ZHU PI pill

Products list :
0.75g BAI WEI
5.4g mi zhi GAN CAO
0.75g GUI ZHI
1.55g SHI GAO
1.55g ZHU RU

Memo : Fatigue, weakness while nursing due to heart and spleen qi vacuity with heat.