Les formules médicinales : AN SHEN BU NAO PIAN

« Retour à la liste

AN SHEN BU NAO PIAN

Comprimé pour calmer l'esprit et tonifier le cerveau

Composition :
0.69g DANG GUI
0.29g FU LING
0.69g HE HUAN PI
0.29g HE SHOU WU
0.9g (zheng) HUANG JING
0.46g MO HAN LIAN = HAN LIAN CAO
0.9g NÜ ZHEN ZI
0.46g SUAN ZAO REN
0.17g (zhi) YUAN ZHI
0.17g ZHU SHA

Mémo : agitation mentale par agitation interne du Vent du Foie (La Déficience de Sang engendre le Vent) ou Agitation interne du Vent du Foie (La Déficience de Yin agite le Vent)