Les formules médicinales : BA WEI DAI XIA FANG

« Retour à la liste

BA WEI DAI XIA FANG

Formule aux huit saveurs pour éliminer les leucorrhées

Composition :
5.4g CHEN PI, JU PI
8.1g CHUAN XIONG
3g (sheng) DA HUANG
13.5g DANG GUI
8.1g FU LING
3g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
8.1g CHUAN MU TONG
10.8g TU FU LING

Mémo : Leucorrhée par Humidité Chaleur interne