Les formules médicinales : BA XIAN CHANG SHOU WAN

« Retour à la liste

BA XIAN CHANG SHOU WAN

Pilule des huit immortels pour une longue vie

Composition :
2g FU LING
2g MAI MEN DONG = MAI DONG
2g MU DAN PI
2.5g SHAN YAO
2.5g (zheng) SHAN ZHU YU
5g SHU DI HUANG
2g WU WEI ZI
2g ZE XIE

Origine : YI FANG JI JIE

Mémo : Déficience de Yin du Poumon et des Reins.