Les formules médicinales : BAO YIN JIAN

« Retour à la liste

BAO YIN JIAN

Décoction pour préserver le Yin

Composition :
5.5g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8.5g E JIAO = A JIAO
3.5g GAN CAO
5.5g HUANG BAI
5.5g HUANG QIN
7g SHAN YAO
7g SHENG DI HUANG
7g SHU DI HUANG
5.5g XU DUAN
5.5g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Mémo : Ménorragie par Chaleur Déficience du Sang.