Les formules médicinales : BEI XIE FEN QING YIN 2

« Retour à la liste

BEI XIE FEN QING YIN 2

Boisson de BEI XIE pour séparer le pur (2)

Composition :
5g BAI ZHU
10g BEI XIE = BI XIE
3g SHI CHANG PU
7g (chao huang) CHE QIAN ZI
6g DAN SHEN
5g FU LING
7g LIAN ZI XIN
3g chao jiao HUANG BAI

Origine : YI XUE XIN WU

Mémo : Humidité Chaleur sur la Vessie avec dysurie.