Les formules médicinales : BU YIN TANG

« Retour à la liste

BU YIN TANG

Décoction pour tonifier le Yin

Composition :
5.4g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
5.4g (yan zhi) BU GU ZHI
5.4g CHEN PI, JU PI
8.4g DANG GUI
8.4g (yan zhi) DU ZHONG
2.7g FU LING
2.7g mi zhi GAN CAO
2.7g HUANG BAI
5.4g (HUAI) NIU XI
5.4g REN SHEN
2.7g SHENG DI HUANG
2.7g SHU DI HUANG
2.7g XIAO HUI XIANG
2.7g ZHI MU

Mémo : Déficience de Qi, de Yin et de Yang du Rein et Déficience de Sang