Les formules médicinales : CHAI HU ZHI JIE TANG

« Retour à la liste

CHAI HU ZHI JIE TANG

Décoction de CHAI HU, de ZHI KE et de JIE GENG

Composition :
5.12g jiang BAN XIA
5.12g CHAI HU
5.12g CHEN PI, JU PI
5.12g HUANG QIN
3.2g JIE GENG
3.2g sheng JIANG
5.12g ZHI KE = ZHI QIAO

Origine : ZHANG SHI YI TONG

Mémo : Atteinte du Shao Yang avec stagnation du Qi (légère).