Les formules médicinales : CI ZHU WAN

« Retour à la liste

CI ZHU WAN

Pilule de CI SHI et ZHU SHA

Composition :
3g CI SHI
6g SHEN QU = LIU QU
1.5g ZHU SHA

Origine : BEI JI QIAN JIN YAO FANG

Mémo : Dysharmonie Reins/Coeur (Déficience de Yin des Reins et montée du Yang du Coeur).