Les formules médicinales : CONG BAI QI WEI YIN

« Retour à la liste

CONG BAI QI WEI YIN

Boisson aux sept saveurs avec CONG BAI

Composition :
8g CONG BAI
6g DAN DOU CHI
8g GE GEN
8g MAI MEN DONG = MAI DONG
9g SHENG DI HUANG
6g sheng JIANG

Mémo : Atteinte de Vent Froid externe et Déficience de Yin et de Sang.